تبلیغات
مهاجرت به اروپا استرالیا كانادا - اهداف مقدماتی برای تازه واردین در سوئد

جستجو

 

اهداف مقدماتی برای تازه واردین در سوئد

شنبه 5 تیر 1389   08:16 ق.ظ

اطلاعات
 تازه واردان و اقدامات دولت سوئد و اهداف یك دوره مقدماتى

اداره مهاجرت سوئد براى تازه واردان، پناهندگان تازه وارد، اهداف و انتظارات معینى را تعریف كرده است.

منظور از تازه واردان، كسانى است كه اجازه اقامت دریافت كرده اند. اداره مهاجرت یك دوره مقدماتى را در این مورد برنامه ریزى كرده است. مطابق توضیح خود اداره مزبور، هر فرد تازه وارد، یا پناهنده، از حقوق معینى برخوردار میگردد تا بتواند در جهت تامین معاش خود و همچنین در ادغام شدن در جامعه سوئد از كمكهاى لازم برخوردار گردد. اهداف مدنظر در یك سند رسمى گردآورى شده اند. این سند در همفكرى اداره مهاجرت، اداره كار، اداره تامین اجتماعى، اداره مدارس و كمونها و استانها تهیه شده است. هر كمون بر این اساس اهداف مشخصى را در چهارچوب محدوده خود تعریف میكند و به اجرا در میاورد.

نوشته شده توسط : * ایرانی

 

كد موزیك بیكلام

كد صوتی بی كلام