تبلیغات
مهاجرت به اروپا استرالیا كانادا - پناهندگی در دانمارك

جستجو

 

پناهندگی در دانمارك

یکشنبه 13 تیر 1389   05:42 ب.ظ

پناهندگان و متقاضیان پناهندگى

عهدنامه ژنو و عهدنامه حقوق بشر اروپا


airport

دانمارك به عهدنامه پناهندگى سازمان ملل مورخ ٢٨ ژوئن ١٩٥١ - عهدنامه ژنو - ملحق شده و بنابراین موظف است به افرادى كه بدلیل نژاد، ملیت، دین یا اعتقادات سیاسى مورد اذیت و آزار قرار دارند پناه دهد. به چنین افراد پناهندگى كانونسیون داده میشود. بعلت قراردادى با كمیسر عالى پناهندگى سازمان ملل پانصد نفر پناهنده سالانه در دانمارك پذیرفته میشود. علاوه بر عهدنامه پناهندگى، دانمارك عهدنامه هاى بین المللى دیگرى را نیز امضاء كرده است، مثلا عهدنامه حقوق بشر اروپا و عهدنامه شكنجه سازمان ملل، كه در قبال آن دانمارك موظف به حمایت از افرادى است كه در صورت برگشت به مجازاتهائى چون اعدام، شكنجه محكوم شده و یا بطرق غیرانسانى و تحقیرآمیز با آنان برخورد شود.

متقاضیان پناهندگى

متقاضى پناهندگى یك تبعه خارجى است كه بعنوان پناهنده در كشور دیگرى تقاضاى اقامت میكند. با اعلام تقاضاى پناهندگى در دانمارك اداره امور خارجیان * تصمیم میگیرد كه آیا باید به پرونده در این كشور یا كشور دیگرى از اتحادیه اروپا رسیدگى شود و یا اینكه باید متقاضى را رد كرد و به كشور امنى در خارج از اتحادیه اروپا فرستاد.

در صورت قبول تقاضاى پناهندگى

اگر به نظر اداره امور خارجیان متقاضى پناهندگى شرایط دریافت پناهندگى را دارا باشد، به فرد اجازه اقامت در دانمارك بعنوان یك پناهنده داده میشود. سپس اداره امور خارجیان تصمیم میگیرد كه پناهنده باید در كدام شهردارى ساكن شود

در صورت رد تقاضا بطور اتوماتیك به شوراى پناهندگان اعتراض میشود. شوراى پناهندگان میتواند رأى صادره اداره امور خارجیان را تائید كرده و یا آنرا تغییر داده و به متقاضى پناهندگى دهد.

 وزارت امور پناهندگان، مهاجرت و هم‌آمیزی نژادی – خدمات مهاجرتی دانمارک


نوشته شده توسط : * ایرانی

 

كد موزیك بیكلام

كد صوتی بی كلام